Huisreglement
Zomer Carnaval Amby

3 september 2022, Amby – Maastricht

Het enige echte zomercarnaval event van Maastricht

Huisreglement

Onderstaande regels en voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen organisatie Zomer Carnaval Amby en bezoekers van dit evenement.
Bij het betreden van de locatie van Zomer Carnaval Amby ga je akkoord met de volgende voorwaarden;
 1. De organisatie kan personen bij wangedrag c.q. het overtreden van deze voorwaarden de toegang weigeren of verwijderen van de locatie van het evenement.
 2. Bezoekers moeten zich te allen tijde kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
 3. Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement worden gefouilleerd. Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang worden geweigerd.
 4. Roken is wettelijk NIET toegestaan in gebouwen en tenten. Dit mag alleen in de open lucht of in de daarvoor op locatie aanwezige rookruimte(s). Bezoekers die zich hier niet aan houden zullen door onze medewerkers worden aangesproken en riskeren verwijderd te worden van de locatie van het evenement.
 5. Zomer Carnaval Amby voert een zero-tolerance beleid op het gebied van drugs. Indien er drugs wordt aangetroffen bij een bezoeker zal deze direct worden ingenomen en kan de organisatie besluiten de bezoeker de toegang tot het terrein te weigeren dan wel, als de bezoeker al binnen is, van het terrein te verwijderen. In het geval van het in bezit hebben van grote hoeveelheden drugs en/of vermoedens / constatering van dealen zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.
 6. Het is NIET mogelijk om tussentijds de locatie van het evenement te verlaten. Eenmaal buiten moet een nieuw ticket worden aangeschaft om weer toegang te krijgen tot het evenement.
 7. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en haar medewerkers.
 8. Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 9. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
 10. Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: professionele foto, film- en andere (geluids- en/of beeld-) opnameapparatuur, (alcoholhoudende) dranken, voedsel, deodorant, parfum, drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Bij het in bezit hebben van wettelijk verboden zaken zoals vuurwerk of wapens zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.
 11. Tijdens het evenement kan er vanuit veiligheidsoverwegingen camerabewaking aanwezig zijn. Indien nodig (in geval van calamiteiten of ongeregeldheden) zullen de beelden beschikbaar worden gesteld aan de politie en justitie.
 12. Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisator en haar partners. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
 13. Het is verboden tickets voor evenementen van de organisator aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken, zonder voorafgaande toestemming van organisator.
 14. Elke vorm van reclame maken voorafgaand, tijdens en na afloop van het evenement in en om de locatie is zonder toestemming van de organisatie niet toegestaan.
 15. Parkeer op de door de organisatie aangegeven terreinen. Auto’s die elders worden geparkeerd kunnen worden weggesleept.
 16. Consumptiebonnen zijn alleen te gebruiken tijdens deze editie van het evenement (d.d. 03-09-2022)
 17. Indien er door corona maatregelen of eisen zijn gesteld aan het evenement bent u verplicht deze te volgen. Bij het niet volgen van deze maatregelen of eisen kunt u de toegang geweigerd krijgen of verwijderd worden van het evenement.
 18. In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie.
 19. Alle festivalbezoekers dienen de op dat moment geldende corona regels van het RIVM te volgen.
 20. Indien een negatief testbewijs of vacinatiebewijs nodig is dient de bezoeker deze bij de ingang te tonen samen met het toegangsbewijs.
 21. Mocht het evenement niet door kunnen gaan omwille van de RIVM richtlijnen omtrent COVID-19 dan wordt het aanschafbedrag van de tickets (excl. servicekosten van € 0.50 p.s.) terug gestort naar de rekening welke gebruikt is bij de bestelling van de tickets.
 22. De organisatie van ZomerCarnaval Amby is ten alle tijden bevoegd het huisreglement aan te passen.

 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit huishoudelijk reglement dan kunt u contact opnemen via info@zomercarnavalamby.nl